Over Stichting Lossers Hart

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het ontstaan van een dekkend netwerk van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) alsmede het bevorderen van de opleiding van voldoende hulpverleners die een AED kunnen bedienen en kunnen reanimeren.

Zij roept daartoe de in Losser woonachtige (getrainde) vrijwillig, die bevoegd zijn een AED te bedienen en mensen kunnen reanimeren , om zich te melden bij de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door iedereen in Losser op te roepen om reeds aanwezige AED’s bij zowel particulieren, bedrijven en instellingen in Losser te registreren alsmede het vervolgens in kaart brengen waar zich de “witte vlekken” bevinden en te zorgen dat op deze plekken, zoveel mogelijk buurtsgewijs en door de buurt gesteund, een AED komt. Dit zal zoveel mogelijk financieel worden gestimuleerd door het waar mogelijk en nodig, contractueel verstrekken van vooraf vastgestelde en voor elk initiatief gelijke subsidies.

Dagelijkse bestuur:

  • Mark Olde Riekerink (voorzitter)
  • Jan Kwekkeboom (secretaris)
  • Jos Hulsman (penningmeester)

Wilt u zich aanmelden of hebt u een andere vraag, stuur ons dan een e-mail: