Het doel van Stichting Lossers Hart

Elke dag sterven er in Nederland ongeveer 35 mensen aan (de gevolgen van) een hartstilstand. Een hartstilstand treft per jaar ook meerdere Losserse burgers. Bij een hartstilstand is het leven van de betrokkene ernstig in gevaar. De enige kans op overleven is als omstanders snel starten met reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (ook wel AED genoemd).

Vanaf zes minuten na de hartstilstand beginnen hersencellen af te sterven en eenmaal afgestorven hersencellen komen niet weer terug. Dit betekent dat de eerste zes minuten na een hartstilstand van cruciaal belang zijn. Hoe sneller hulpverleners met een AED ter plekke kunnen zijn, hoe beter.

Daarom is landelijk een burgerhulpverlenersnetwerk opgezet: Hartslag Nu. Iedereen die kan reanimeren en een AED kan bedienen, kan zich bij dit netwerk inschrijven. Als bij de ambulancedienst een hartstilstand wordt gemeld, gaat een SMS naar alle in de buurt wonende en bij het netwerk ingeschreven hulpverleners. Op deze wijze is snelle hulp gegarandeerd.