Geregistreerde AED’s in Losser

In Losser zijn er nog maar een beperkt aantal openbare en geregistreerde AED’s. Ook het aantal bij het netwerk ingeschreven hulpverleners is nog beperkt. Dat betekent dat veel wijken en dus burgers buiten de grens van zes minuten vallen voor het bereiken van een AED. Hierdoor vallen er onnodige slachtoffers bij een hartstilstand in Losser.

De stichting Lossers Hart is opgericht om het aantal (geregistreerde) AED’s en burgerhulpverleners te vergroten in Losser. Dit doel probeert de stichting te bereiken door het ter beschikking stellen van subsidies aan initiatieven vanuit de verschillende wijken voor de aanschaf van een AED en de opleiding in de wijk van burgerhulpverleners. Ook kan de stichting wijken met elkaar in contact brengen om zodoende van elkaars ervaringen te leren.

Wilt u, met uw wijk, een AED aanschaffen en uw buurtgenoten opleiden tot hulpverlener, neem dan contact op met Stichting Lossers Hart.  U kunt ons bereiken via de gegevens op de contactpagina.